Lipofilling
Lipofilling

Lipofilling met lichaamseigen vetweefsel

Deze methode is geschikt voor borstvergroting, maar ook voor een borstreconstructie na amputatie.

Het is ideaal voor sterk misvormde borsten na borstsparende operaties, of bestraling of na verwijdering van borstprothesen (plaatje 1). Hierbij wordt vet weefsel “geoogst” ergens inhet lichaam, waar het voorhanden is en wordt het verplaatst naar het borstgebied. Het geoogste vetweefsel wordt laagsgewijs aangebracht in het weefsel van de borst en is afhankelijk van de doorbloeding om te overleven (plaatje 2). Deze veilige methode wordt al sedert de negentiger jaren met goed resultaat toegepast. In het Dr. Kappel Instituut wordt met het principe van het “Revolve System” gewerkt, waarbij het ingebrachte vet zoveel mogelijk is ontdaan van die onderdelen die het op de voorhand niet zullen gaan redden op de nieuwe locatie. Hieraan kan worden toegevoegd een behandeling met Platelet Rich Plasma (PRP), dat uit het eigen bloed wordt verkregen. De groeifactoren hierin leiden op zich reeds tot weefselvermeerdering. Tenslotte is toepassing van een zuigcup-systeem ook een interessant hulpmiddel, omdat het de doorbloeding verbetert en versterkt en dat komt de overleving van de verplaatste vetcellen ten goede.

Druk op enter om te zoeken
Druk op enter om te zoeken